Ødis sø

Ødis Sø blev for ca. 200 år siden drænet for at arealet, på næste 40 hektar, kunne bruges til afgræsning.
Selv efter ihærdig dræning forblev området dog vådbund og i 2002 blev området atter oversvømmet som en del af vandmiljøplanen for at mindske kvælstofudledning og forbedre vilkårene for planter og dyr.

Søen danner i dag, sammen med skovområdet Drenderupskov, en naturskøn ramme omkring Ødis by.
Der er et rigt fugleliv ved søen og mulighed for skønne naturoplevelser på alle tider af året.

Se stier ved Ødis sø