Ødis

Ødis ligger ca. 14 km sydvest for Kolding, og ca 5 km fra motorvejsafkørslen(færdig dec.2017).
Der bor omkring 500 mennesker i landsbyen.
Bebyggelsen består for byens vedkommende af enfamiliehuse og andelsboliger samt enkelte lejeboliger.
Hertil kommer en række større og mindre landejendomme i oplandet.

Landsbyen Ødis
kan spores helt tilbage til 1200-tallet, hvor bynavnet Øthesück første gang optræder.
Navnet menes at betyde et øde sted i en lavning fyldt med vand. I udkanten af byen finder man da også Ødis Sø, som i mere end 200 år var drænet men blev genetableret i 2003. Langs søens nordside er anlagt en sti, der fører ud til Drenderup Skov og spejderhuset Tvetohytten.
I Drenderup Skov er der ligeledes etableret et unikt stisystem og en junglesti, der danner baggrund for en god naturoplevelse for såvel gående, løbende og ridende.

Ødis gamle sognegrænse mod Hjarup ved gården ”Grænseminde” var ud over at danne sognegrænse også en slags ”Landegrænse”, idet den frem til 1864 var grænsen mellem hertugdømmet Slesvig og kongeriget Danmark.

Tæt ved søen ligger skolen med 0.-6. kl. og SFO. Ved skolen finder du også Ødis hallen, som byens institutioner og borgere i alle aldersgrupper har gavn og glæde af.

Midt i byen ligger Dagsinstitutionen Børnehuset Søbo samt plejehjemmet Vesterled, som blev moderniseret i 2005.

Ødis kirke blev bygget i 1856-57, da den gamle landsbykirke fra 1100-tallet var i så dårlig stand, at den måtte rives ned. Kirken gennemgik en omfattende renovering i 2005.
I forbindelse med kirken finder man Menighedshuset Vestfløjen.

Ødis Forsamlingshus på Fløjbjergvej er fra 1903. Huset udlejes fortsat til familiefester og lign. Derudover bruges forsamlingshuset af pensionister og efterlønnere til Åbent Hus arrangementer og Sang for Sangglade i vinterhalvåret. Aktivitetsudvalget afholder Sankt Hans fest og juletræstænding. Landsbyen er smukt omkranset af skove og åbne vider, som inviterer til en rask gåtur for at udforske området.