Ødis Bramdrup

Ødis Bramdrup … har ikke altid heddet Ødis Bramdrup. Det navn har byen faktisk først fået i sidste del af 1800-tallet.
Oprindeligt hed byen Bramdrup, og dette navn med endelsen —drup, angiver at byen oprindelig var en udflytterby, fra et andet landbysamfund, hvor pladsen var blevet for trang for de nye generationer.
Hvor Bramdrup er flyttet ud fra vides ikke, men det har næppe været Ødis, idet disse to landsbysamfund først i nyere tid har fået det nære tilknytningsforhold, som de har nu.
Oprindelig lå de to landsbysamfund i hver sit herred og herreds grænserne skiltes skarpt.

Landsbylauget Ødis Bramdrup er i dag landsbyens forening, der har til formål at samle byen til aktiviteter og arrangementer, for at bevare landsbylivet. Hvert år fejres børnedyrskue, Skt. Hans, høstfest og første søndag i advent tændes juletræet midt i byen.
Arrangementerne foregår hovedsagelig på “den gamle sportsplads” i Ødis Bramdrup, hvor Landsbylauget Ødis Bramdrup, Krolfklubben ”madholdet” samt Ødis Bramdrup civile Hundeførerforening i fællesskab har et fantastisk tilholdssted og klubhus.