Udviklingsprojekter

  • Landsbyfælleden
  • Ødis søpavilion (tryk på linket for at se og læse omkring det projekt)
  • Projektering af fællesområde ved søen
  • Lys på stien langs søen
  • Etablering af byggegrunde
  • Vejchikaner i Fovslet