Fritid/fællesskaber

Lokalrådet ØBØF Lokalbladet
Niels Hjort Knudsen Niels Christensen
tlf.: 40122611 tlf.: 20844579
   
Ødis Skole Børnehuset SøBo
Kontoret Børnehaven
tlf.: 79797810 tlf.: 79797041
Link til Ødis Skole Link til Børnehuset Søbo
   
Idrætsforeningen  
Formand Fodbold
Johnny Frederiksen Lene Frost
tlf.: 61627271 60161080
Link til Idrætsforeningen  
   
Håndbold Børnegymnastik
Charlotte Højmose Thomas Bang Thomsen
tlf.: 42660377 tlf.: 27217685
   
Badminton  
Lene Frost  
tlf.: 60161080  
   
Støtteforeningen for Idrætsforeningen  
Banko / Indsamling af loppesager  
Loppemarkedet  
Jytte Johansen  
tlf.: 61383890  
   
Ødis Hallens cafeteria  
Camilla Mathiesen  
tlf.: 51905098  
   
KFUM Spejderne  
Jette Røgen  
tlf.: 41190003  
Link til spejderne  
   
Aktivitetsudvalget  
Skt. Hans fest / Flagalle / juletræstænding  
Vedligehold af grønne områder  
Eigil Laursen  
tlf.: 29656799  
   
Kirken  
Præsten Menighedsrådet
Inger Hvindenbråten Hans Ole Petersen
tlf.: 75598150 tlf.: 40790065
   
Kirkevænge Børnegudstjeneste
John Bording Børnesalmesang
tlf.: 23204023 Sogneudflugt
  Børnefamilieklub første søndag i måneden
  Biograftur med let anretning
Link til Ødis kirke  
   
Landsbylauget Ødis Bramdrup  
Claus Mørkøre  
tlf.: 51554484  
   
Ødis Forsamlingshus Udlejer af Ødis Forsamlingshus
Eigil Laursen Minna Laursen
tlf.: 29656799 tlf.: 61366015
Link til Ødis Forsamlingshus  
   
Spis sammen i Ødis Forsamlingshus  
2-3 gange årligt  
Sonja Sørensen  
tlf.: 23495407  
   
Cykelklub Ødis Cykelklub Fovslet
Hver mandag kl. 19 i sommerperioden Lisbeth Ravn
Minna Laursen tlf.: 60699130
tlf.: 61366015  
   
Beboerforeningen Fovslet  
Karen Nielsen  
tlf.: 51269469  
   
Krolfklubben Ødis Kroge Krolfklubben “Madholdet”
Baner v/skolen Gl. sportsplads
Peter Christensen Vagn Hugger
tlf.: 29939117 tlf.: 75598427
Link til Krolfklubben Ødis Kroge  
   
Skovtrolden Hjortelauget
Frede Nielsen Jan Christensen
tlf.: 24639672 tlf.: 40458378
Link til Skovtrolden  
   
Vesterleds vennekreds  
Stig Funder  
tlf.: 75583608  
   
Velkommen til nye beboere  
Ødis Fovslet
Inge Thomsen Karen Nielsen
tlf.: 20142071 tlf.: 51269469
   
Outdoor Fitness v/skolen “Åben hal” Ødis Hallen
Onsdage apr-okt 19:00 til 20:00  Jan Søgaard Jørgensen
Mett Feldfoss tlf.: 51525810
tlf.: 30343382  
   
Præmiewhist  
Vinterhalvåret  
Ødis Bramdrup i “Klubhuset” Ødis i Cafeteriet
   
Hundetræning Smuk landsbydag
Sportspladsen Ødis Bramdrup 1 gang årligt
Ingo Borchert Jens Søgaard Jørgensen
tlf.: 21332021 tlf.: 40688282
Link hundetræning  
   
Aktivitetsdag ved søen Fastelavn
Årlig aktivitetsdag ved Ødis Sø Fovslet
Eigil Laursen Ødis Hallen
tlf.: 29656799