ØBØF
Generalforsamlingen i Lokalrådet ØBØF
  • 03 feb 2018
Lokalrådet ØBØFDen årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 20. februar kl. 19.00 i Ødis Hallens cafeteria. Gæstetaler er 2. viceborgmester samt næstformand i det nye Lokaldemokratiudvalg Christian Haugk.

Husk at forny eller tegne medlemskab af Lokalrådet ØBØF inden 20/2, så har du stemmeret til generalforsamlingen.
Generalforsamling
I Lokalrådet ØBØF
Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet
Afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00
I Ødishallens Cafeteria


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Gæstetaler er 2. viceborgmester Christian Haugk, næstformand i det nye Lokaldemokratiudvalg i Kolding Kommune, det er dette udvalg landsbysamarbejdet nu hører under.

Christian Haugk taler bl.a. om ”Hvad kan landsbyerne forvente og hvilke visioner har Lokaldemokratiudvalget for at bevare og udvikle lokalområderne”.