ØBØF
Fritid/fællesskaber

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet Lokalbladet
Chrsitian Thomsen Niels Christensen
tlf: 22923525 tlf. 20844579

Ødis Skole Børnehuset SøBo
Kontoret Børnehaven
tlf. 79797810 tlf. 79797041
Link til Ødis Skole Link til Børnehuset SøBo

Idrætsforeningen
Fodbold Håndbold
Belinda Clausen Charlotte Højmose
tlf. 40757665 tlf. 42660377

Badminton Børnegymnastik
Thomas Bang Thomsen
tlf. 27217685

Formand
Johnny Frederiksen
tlf. 61627271
Link til Idrætsforeningen

Støtteforeningen for idrætsforeningen
Banko
Indsamling af loppesager
Loppemarkedet
Jytte Johannsen
tlf. 61383890

Ødis Hallens cafeteria Løbeklub
Camilla Matthiesen Dorte Vadgaard
tlf. 51905098 tlf. 21124167

KFUM Spejderne
Jette Røgen
tlf. 41190003
Link til Spejderne

Aktivitetsudvalget
Skt. Hans fest
Vedligehold af grønne områder
Juletræstænding
Flagalle
Eigil Laursen
tlf. 29656799

Kirken
Præsten Menighedsrådet
Inger Hvindenbråten Tina Bihl
tlf. 75598150 tlf. 61708812

Kirkevænge
John Bording
tlf. 23204023
Børnegudstjeneste m/spisning
Børnesalmesang
Sogneudflugt
Børnefamilieklub (første søndag i måneden)
Biograftur m/let anretning
"Move out-dance"
Link Ødis Kirke

Børnedyrskue Ødis Forsamlingshus
1 gang årligt på gl. sportsplads, Ødis Bramdrup Eigil Laursen
Arrangeres af tlf. 29656799
Landsbylauget
Udlejer
Minna Laursen
tlf. 61366015
Link til Ødis Forsamlingshus

Spis sammen i Ødis Forsamlingshus Cykelklub, Ødis
2-3 gange årligt Hver mandag kl. 19 i sommerhalvåret
Sonja Sørensen Minna Laursen
tlf. 23495407 tlf. 61366015

Cykelklub, Fovslet Landsbylauget, Ødis Bramdrup
Lisbeth Ravn Claus Mørkøre
tlf. 60699130 tlf. 51554484

Beboerforeningen Fovslet
Karen Nielsen
tlf. 51269469

Krolfklubben Ødis Kroge Krolfklubben ”Madholdet” Ødis Bramdrup
Baner v/skolen Gl. sportsplads
Peter Christensen Vagn Hugger
tlf. 29939117 tlf. 75598427
Link til Krolfklubben Ødis Kroge

Skovtrolden Hjortelauget
Frede Nielsen Jan Christensen
tlf. 24639672 tlf. 40458378
Link til Skovtrolden

Vesterleds vennekreds Sang for de sangglade
Stig Funder Marie Louise Jensen
tlf. 75583608 tlf. 26127780

Velkommen til nye beboere
Ødis Fovslet
Inge Thomsen Karen Nielsen
tlf. 20142071 tlf. 51269469

Ødis Bramdrup
Lene Clausen
tlf. 29295877

Outdoor Fitness ”Åben hal”, Ødis Hallen
Torsdage apr.-okt 19.30-20.30 Jan Søgaard Jørgensen
Mette Feldfoss tlf. 51525810
tlf. 30343382

"Madholdet" Mountainbike
Vinterhalvåret

Præmiewhist
Vinterhalvåret Ødis i Cafeteriet
Ødis Bramdrup i “Klubhuset”

Strikkeklub Hundetræning
Sportspladsen Ødis Bramdrup
Ingo Borchert
tlf. 21332021
Link hundetræning

Smuk Landsbydag Sommer ved søen
1 gang årligt Årlig aktivitetsdag ved Ødis Sø
Jens Søgaard Jørgensen Grete Dahl
tlf. 40688282 tlf. 40375985

Fastelavn Fredagsbar
Fovslet Kristina Aggesen
Ødis Hallen tlf. 40403436
Ann Bet Sjøgaard
tlf. 29310099