Lokalrådet ØBØF

ØBØF Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis, Fovslet.

Lokalrådet er områdets kontakt til og talerør i forhold til Kolding kommune. Sammen med de 20 andre landsbyer i Kolding kommune indgår Lokalrådet ØBØF i såvel Kontaktforum som Landsbyforum, der har til formål at sikre, at der fortsat sker udvikling i landsbyerne i kommunen.
Se Kolding Landsbyforums hjemmeside her

Lokalrådet tager udelukkende initiativer, der er til gavn for har fællesskabet og er tovholdere på flere fælles traditioner.
Lokalrådet bygger på frivillighed og består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 2 suppleanter vælges for et år ad gangen.
Se Lokalrådets vedtægter her

Lokalrådets medlemmer:

Formand: Niels Hjort Knudsen 40122611
Næstformand Allan Rasmussen 42360055
Kasserer Hanna Rasmussen 29706473
Sekretær Christina Rasmussen 40239381
Medlem Christian Thomsen 22923525
Medlem Annebet Sjøgaard 29310099
Suppleant Jens Søgaard Jørgensen 40688282
Suppleant Lene Frost Nielsen 60161080

Bliv medlem af Lokalrådet og støt dermed arbejdet for ØBØF.

Årligt kontingent: 100 kr. pr person.

Indbetales på bankkonto: 5881 4383 569 430 eller MobilePay

Forklaring til Organisationsdiagrammet

Lokalrådet ØBØF
(Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet)
• Den samlede overordnede organisation for de 3 landsbyer, Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet.
• Står for kontakten til Kolding Kommune
• Består af en bestyrelse på 6 personer, der på skift vælges ved den årlige generalforsamling i februar.
• Der betales et årligt kontingent på 100 kr. pr. medlem.
• Formand Dorthe Jepsen, 29887130

Beboerforeningen i Fovslet:
• Arrangerer Sankt Hans fest i Fovslet
• Arrangerer udflugt for beboerne i Fovslet
• Kontaktperson Karen Nielsen, 51269469

Landsbylauget for Ødis Bramdrup:
• Arrangerer Sankt Hansfest i Ødis Bramdrup
• Arrangerer Høstfest og juletræstænding
• Formand Claus Mørkøre, 51554484

Aktivitetsudvalget:
• Arrangerer Sankt hans fest ved Ødis sø
• Vedligeholder de grønne områder i samarbejde med Vej og park afd. I Kolding kommune.
• Står for juletræstænding og julemandens ankomst.
• Flagallé i Ødis
• Formand Eigil Laursen, 29656799

Lokalbladet:
• Lokalbladet udkommer 10 gange årligt
• Avisen finansieres dels via reklameindtægter og dels via tegning af årligt abonnement på 100 kr.
• Lokalbladets redaktør: Niels Christensen, 75598339/20844579 el. mail sogneavisnc@hotmail.com