Fælleden

Landsbyfælleden er det offentlige areal ved Ødis sø.

Området kan benyttes af alle beboere i ØBØF og her afholdes bl.a. Sankt Hans fest og Sommer ved søen.

Der arbejdes på at få udviklet området, så første skitse til en udviklingsplan foreligger