Gravhøje

Drenderupgård
Ved Drenderupgård findes resterne af et voldanlæg, som formodes at kunne føres tilbage til Middelalderens og Renæssancens Drenderupgård.

I 1541 tilhørte Drenderupgård C.J. Lindenov, som var lensmand på Koldinghus.
Han lod hugge en gravsten(et relief)der viser ham selv og hans to koner.

Den kan ses på nordsiden i våbenhuset i Ødis Kirke.

Fovsletgård.
Hvor den nuværende Fovsletgård ligger har der i det 15.og 16 årh. ligget bygninger, hvis ejere har haft stor tilknytning til Koldinghus og dermed de regerende konger.

Kort om fortidsminder i sognet
Der findes en del fortidslevn i landskabet omkring landsbyerne i Ødis sogn. Fx findes ikke mindre end fire middelalderlige voldsteder. To af voldstederne er anseelige borgbanker fra senmiddelalderen og renæssancen, nemlig bankerne ved Drenderupgård og ved Fovsletgård.
Begge senmiddelalderlige voldsteder har ældre forgængere i nærheden.

Kun godt 1km øst for Drenderupgård ligger et ældre voldsted tæt ved ”Søborg” eller Gammel Hougård. Borgbanken er for længe siden nedpløjet og kan i dag knap anes i landskabet. Mellem de to voldsteder er der udgravet en vandmølle fra middelalderen, som sikkert har tilhørt hovedgården Drenderup og som blev drevet af vandet fra Ødis Sø.

Voldstedet ved Fovslet har også en forgænger som i dag befinder sig et stykke inde i Fovslet Skov.
I modsætning til det gamle voldsted ved søen, er voldstedet i Fovslet Skov særdeles godt bevaret, da der aldrig er blevet pløjet på stedet.
En markant voldgrav indrammer tre banker, to mindre og en større, hvorpå der sikkert har stået to tårne og et gårdsanlæg.

Den oprindelige kirke i Ødis var også bygget i den tidlige middelalder omkring 1100tallet og viser at Ødis, i hvert fald siden denne tid har ligget på sin nuværende plads.

I den nordlige del af Fovslet skov findes en klynge af gravhøje fra oldtiden og i Svanemosen lige øst for skoven, er der fundet flere nedsatte krukker som offerfund fra jernalderen. Langs kanten af mosen er der gjort adskillige fund af pilespidser og andre flintgenstande fra ældre stenalder.

I Drenderupskov kender vi også til en gravplads fra jernalderen og en rundhøj som sandsynligvis stammer fra bronzealderen. Til alle disse grave mangler vi at finde bebyggelser hvor folk har levet i oldtiden, og hvis du fx har en metaldetektor, eller et tingfindergen kan du være med til at finde frem til hvor de rigtigt gamle gårde og bopladser har ligget.